Posted by admin on June - 17 - 2018 | Comments Off

Istotnym sposobem zwiększenia kapitału jest inwestowanie pieniędzy. Każdy kto zamierza inwestować, ma obowiązek dysponować pewną ilością prywatnych bądź też obcych środków finansowych. Inwestorem ma prawo być jednostka fizyczna, jak i osoba prawna, wyrażana przez wszystkich uczestników rynku – Internacjonalizacja MŚP. W praktyce oznacza to, że mogą być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, i państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić wolno inwestycje rzeczowe, których kluczowym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje finansowe, to właśnie dzięki jakim wolno umieszczać kapitał. W tego typu inwestycjach wolno wyróżnić także podmioty, którymi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Pierwsi zgłaszają popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go użyczyć inwestorom bezstronnym. Z tego względu występuje pomiędzy nimi ścisły związek, który w wielu przypadkach potrzebuje udziału pośrednika.

Comments are closed.